http://ankafotokopi.com/img/anka-grafik-fotokopi-logo
http://auzefkultur.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/sites/52/2017/02/kulturel_miras
ARKEOLOJİYE GİRİŞ
GENEL TURİZM BİLGİSİ
TÜRK DİLİ I
YABANCI DİL I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİNE GİRİŞ
SANAT TARİHİNE GİRİŞ
ANTROPOLOJİYE GİRİŞ
ANADOLU UYGARLIKLAR TARİHİ I
TURİZM VE ÇEVRE
TURİZM PAZARLAMASI
KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
YABANCI DİL II
TÜRK DİLİ II
YUNAN ROMA MİMARİSİ VE SANATI
SANAT TARİHİNDE MİTOLOJİ
ANADOLU UYGARLIKLAR TARİHİ II
KIRSAL TURİZM
BİZANS MİMARİSİ VE SANATI
BEŞERİ FAKTÖRLERİN TURİZME ETKİSİ
RESİM SANATI TARİHİ
EL SANATLARI VE TURİZM
TÜRKİYE KÜLTÜR TURİZMİ
DÜNYA VE TÜRKİYE MÜZELERİ
TURİZM ARAŞTIRMALARI
OSMANLI MİMARİSİ VE SANATI
BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ VE SANATI
TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI
ŞEHİR TURİZMİ
TURİZMDE ETİK
ANADOLU'NUN TARİHİ COĞRAFYASI
DOĞAL FAKTÖRLERİN TURİZME ETKİSİ